Projekt Fundacji PZU pt.: „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”

Ceramika w rozumieniu tradycyjnym to tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku właściwego wypalenia gliny.  Dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji PZU, w ramach projektu pt.: „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”  osoby z niepełnosprawnością intelektualną, podopieczni PSONI Koło w Zgierzu oraz dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej maja szansę udziału w wspólnych warsztatach ceramicznych. Podczas warsztatów uczestnicy wspierani przez instruktora oraz wolontariusza rozwijać będą umiejętności ceramiczne w zakresie wyrabiania i formowania gliny, zdobienia, malowania, a następnie szkliwienia wykonanych własnoręcznie kubków, pater a nawet biżuterii.

Celem projektu jest ukazanie ogromnej wrażliwości i artystycznych umiejętności bardzo indywidualnej grupy  jaką stanowią osoby niepełnosprawne oraz dzieci z domu dziecka.

Mamy ogromną nadzieje że wspólne warsztaty będą doskonałą formą integracji, zabawy, a także zmiany wizerunku jego uczestników, jako twórczych i aktywnych członków społeczeństwa.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac, na którą serdecznie Państwa zaprosimy po zakończeniu naszych wyjątkowych spotkań.