SELF ADWOKATURA

Self- Adwokat to osoba, która jest rzecznikiem własnych praw i potrafi decydować o sobie oraz wypowiadać się na forum i pomagać osobom niepełnosprawnym.

Self- Adwokat pogłębia wiedzę na temat praw człowieka i Konstytucji RP, komunikacji, problemów osób niepełnosprawnych oraz organizowania spotkań i konferencji.

Spotkania Self Adwokatów zapewniają:
– poznanie przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną własnych praw i obowiązków obywatelskich;
– podnoszenie kompetencji społecznej osób z niepełnosprawnością
intelektualną;
– poprawy umiejętności komunikowania się z otoczeniem, wypowiadania i sygnalizowania swoich potrzeb;
– zapoznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną z funkcjami i zadaniami lokalnych placówek urzędowych;
– przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych;
– nabywanie umiejętności redagowania tekstów, pism urzędowych itp.;
– włączenie w uczestnictwo w życie społeczne, przezwyciężenie tremy oraz własnych słabości;
– nabycie zdolności do samodzielnego bądź wspieranego funkcjonowania,
– podniesienie jakości życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
– stworzenie sytuacji do wspólnej rozmowy, poznania, wymiany doświadczeń.

Skip to content