Darowizna

Stowarzyszenie PSONI Koło w Zgierzu obejmuje swoim wsparciem dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością oferując im pomoc nieodpłatnie. Każdego roku Stowarzyszenie zapewnia edukację, rehabilitację i wsparcie społeczne.

Aktualnie

  • kontynuujemy rozbudowę Centrum ukończyliśmy Etap II Warsztat Terapii Zajęciowej, przed nami Etap ostatni III Wspólnoty mieszkaniowe , 

  • dzięki między innymi Państwa wsparcia uruchomiliśmy długo oczekiwany dom mieszkalny dla 8 osób dorosłych, których rodzice nie są wstanie zapewnić opieki.

  • Rozbudowa  Centrum to możliwość poszerzenia o kolejne miejsca mieszkalne III etap WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,  zapewnienie bazy rehabilitacyjnej do 100 osób korzystających z codziennych zajęć terapeutycznych. 

  • zbieramy środki na rozbudowę i adaptację pomieszczeń użyczonych nieodpłatnie na siedzibę OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI dla dzieci i ich rodzin

Na co dzień wspieramy  ponad 800 osób – dzieci,  młodzież, dorosłych  z niepełnosprawnością w 5 placówkach: ośrodku wczesnej interwencji dla dzieci, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zespole rehabilitacyjnym „Aktywności społecznej”, domu mieszkalnym oraz 10 projektach wspierających, w tym:  mieszkalnictwa treningowego, opieki wytchnieniowej, asystencji osobistej oraz formach integracji społecznej.

Przekazując darowiznę na cele Statutowe Stowarzyszenia pomagasz osobom z niepełnosprawnością intelektualna na różnych etapach życia i ich rodzinom, którzy dzięki również Twojej pomocy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym,  rozwijać się, uczyć i rehabilitować.

Drogi Darczyńco,

Razem tworzymy bezpieczną przyszłość, tworzymy warunki Niezależnego życia. RAZEM MOŻEMY WIELE

Skip to content