Budowa

Realizujemy BUDOWĘ 2 ETAPU CENTRUM w 2021-2022

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali NAS na etapie przygotowania wniosku pt. Szanse i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

DZIĘKI WAM, WSPÓLNEMU ZAANGAŻOWANIU UDAŁO SIĘ

LICZYMY NA WAS, RAZEM ZAPEWNIJMY BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ I NIEZALEŻNE ŻYCIE

W 2021-2022 ROKU REALIZUJEMY ROZBUDOWĘ CENTRUM o 2 ETAP B przy współfinansowaniu ze środków funduszu europejskich WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Centrum powstaje z inicjatywy rodziców i opiekunów w celu zapewnienia warunków do godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Budowany kompleks powstaje z darów ludzkich serc – wpłat rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością, darowizn osób fizycznych i instytucji.

Przez cały czas prowadzona jest akcja pozyskiwania środków finansowych oraz materiałów budowlanych na realizowane przedsięwzięcie.

    Wszystkich, których przekonaliśmy, o tym, ze zasługujemy na pomoc, prosimy o udzielenie jej nam.

Nr konta: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080

 

Rok 2023 to kolejne wyzwanie – kontynuacja BUDOWY III ETAP- WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Projekt Centrum
Skip to content