O Nas

Dziewczynka trzymająca hasło: Nie bój się miłości nigdy

Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której wszelkie inne wartości są podporządkowane. -A. Einstein

Patrz na moją siłę a nie słabość, dzisiaj zrobiłem to,co wczoraj było niemożliwe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jest organizacją pozarządową i niedochodową, kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie. Koło jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr 265 w rejestrze stowarzyszeń dział „A”, KRS 0000046184 i posiada osobowość prawną. Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego.

Zrzesza rodziców, osoby z niepełnosprawnością,profesjonalistów, wszystkich, którzy pragną wspierać nas w działaniach na rzecz zapewnienie godnych warunków do życia i samorealizacji osób z niepełnosprawnością  na drodze od dzieciństwa przez dorosłość i starość oraz ich rodzin

W centrum uwagi jest OSOBA z Niepełnosprawnością Intelektualną i RODZINA

Celem  jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. (Art.4.Statutu)

Misją  jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród ludzi oraz szczęście osób z NI, wspieranie rodzin, aby były one sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspólne z nim życie i przekształcanie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym

 

Organizacja przyjazna rodzinie w województwie łódzkim w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego

Organizacja z tytułem Zasłużony dla Miasta Zgierza

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a

psoni@miasto.zgierz.pl

Skip to content