O Nas

Patrz na moją siłę a nie słabość, dzisiaj zrobiłem to,co wczoraj było niemożliwe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jest organizacją pozarządową i niedochodową, kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie. Koło jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr 265 w rejestrze stowarzyszeń dział „A”, KRS 0000046184 i posiada osobowość prawną. Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego.

Zrzesza rodziców, osoby z niepełnosprawnością,profesjonalistów, wszystkich, którzy pragną wspierać nas w działaniach na rzecz zapewnienie godnych warunków do życia i samorealizacji osób z niepełnosprawnością  na drodze od dzieciństwa przez dorosłość i starość oraz ich rodzin

W centrum uwagi jest OSOBA z Niepełnosprawnością Intelektualną i RODZINA

Organizacja przyjazna rodzinie w województwie łódzkim w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego

Organizacja z tytułem Zasłużony dla Miasta Zgierza

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000046184

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a

Nr konta: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080