Projekty

Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (OWI)

Realizacja od 01.04.2017r. do 31.03.2019r. realizujemy projekt pn. „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (Ośrodek Wczesnej Interwencji)” finansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”


Realizacja od 01.04.2017r. do 31.03.2019r. przez  Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”, współfinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24.10.2016r.