Projekty

Przy udziale środków zewnętrznych mamy szanse realizować ciekawe i innowacyjne projekty dające szanse na rozwój i zwiększenie samodzielności dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością- szansę na na Niezależne Życie

Przedszkole PSOtNIk – nowa inicjatywa w fazie projektu

To nowa inicjatywa PSONI Koło w Zgierzu oraz Parafii pw. św. Jana Pawła II w Zgierzu, której celem jest kompleksowa opieka nad dzieckiem w ramach projektowanego oddziału przedszkolnego integracyjnego. Wykwalifikowana kadra specjalistów OWI zapewni maluchom: zajęcia zgodne z podstawą programową, stymulowanie rozwoju we wszystkich obszarach poprzez uczenie wielozmysłowe, kreatywne. Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewni maluchom zajęcia przedszkolne zgodne z podstawą programową, stymulowanie rozwoju we wszystkich obszarach.

PSOtNIk realizował będzie uczenie wielozmysłowe, kreatywne z wykorzystaniem wielu metod:

Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (OWI)

Realizacja od 01.04.2017r. do 31.03.2019r. realizujemy projekt pn. „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (Ośrodek Wczesnej Interwencji)” finansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”,

Realizacja od 01.04.2017r. do 31.03.2019r. przez  Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”, współfinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24.10.2016r.

Cafe Bistro U Tkaczy

Zadanie realizowane przez PSONI Koło w Zgierzu z Gminą Miastem Zgierz w ramach projektu: Miasto Tkaczy jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

Skip to content