Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)


Kierownik: Małgorzata Potakowska
Nr konta: 89 8783 0004 0020 5942 2000 0003  

WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem jest

  • Przygotowanie młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie
  • Tworzenie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej.
    Przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in.n poprzez rozwijanie :
  • umiejętność planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów
    i decydowania o swoich sprawach
  • umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych, podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub innej pracy zawodowej.

WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii zajęciowej w pracowniach:
– komputerowo-poligraficznej
– umiejętności społecznych
– gospodarstwa domowego
– plastycznej, technicznej, rękodzieła
Rehabilitacji ruchowej
Zajęć ogólnorozwojowych, nauki pływania i zajęć sportowych na basenie, gry w tenisa stołowego, zajęć lekkoatletycznych
Zajęć muzykoterapeutycznych i teatralnych
Zajęć logopedyczno-edukacyjnych i psychoterapeutycznych
Działalności integracyjno-kulturowej.
Opieki medycznej i socjalnej.

Uczestnikami WTZ są osoby z powiatu zgierskiego, które ukończyły 16 r.ż., którzy posiadają orzeczenie o  umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawności wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Warsztat funkcjonuje w budynku przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Skip to content