Wyróżnienia

Wyróżnienia dla Stowarzyszenia

05.06.2004   Przyznanie Stowarzyszeniu tytułu : „Zasłużony dla Miasta Zgierza

31.05.2007   Wręczenie Pani Bożennie Piotrowicz – inicjatorce i Przewodniczącej Koła tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza

10.03.2008   Wręczenie Pani Bożennie Piotrowicz Przewodniczącej Koła „Medalu św. Brata Alberta” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

18.05.2018   Otrzymanie statusu w Konkursie  Marszałka Województwa Łódzkiego „Organizacja przyjazna rodzinie w województwie łódzkim”

30.08.2018   Nadanie nazwy ulicy przez Radę Miasta Zgierza w uznaniu zasług dla inicjatorki oraz wieloletniej Przewodniczącej Stowarzyszenia  Ulica Bożenny Piotrowiczowej w Zgierzu

e

 

Skip to content