Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Zgierzu od wielu lat korzysta z pomocy wolontariuszy, którzy poświęcając swój prywatny czas, wspierają nas  na co dzień w prowadzonych przez nas formach działalności w ramach placówek jak i poza nimi.

Jeżeli masz ochotę nam pomóc, masz „trochę wolnego czasu” i chcesz pomóc innym, chcesz zdobyć doświadczenie – zgłoś się do nas.

Możesz przyjść, pobyć z nami, odbyć staże:

  • w placówkach dla dzieci: Ośrodku Wczesnej Interwencji,
  • w placówkach dla osób dorosłych: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zespole terapeutycznym „Aktywności Społecznej’, Domu Mieszkalnym
  • w organizacji spotkań, grup wsparcia, cyklicznych wydarzeniach integracyjnych
  • w Cafe Bistro „U Tkaczy”

Zaproponuj nam formę współpracy – aby w jak najlepszy sposób wykorzystać Twój potencjał i możliwości.

Prześlij nam swoją ofertę:    psoni@miasto.zgierz.pl