Wsparcie rodziny

BYCIE RAZEM – WSPARCIE RODZINY to partnerstwo, to wzajemny wkład rodziców i profesjonalistów w budowanie relacji.

Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich DZIECKA, DOROSŁEJ OSOBY i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy

To podejmowanie wspólnego wysiłku obu stron, wzajemnego zaufania, otwartego komunikowania się i współdziałania.

DOŁĄCZ DO NAS – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Deklaracja członkowska

Co z nami zyskasz?

  • Zrozumienie, Empatię
  • Sieć wsparcia przez całe życie
  • Możliwość wszechstronnej, kompleksowej rehabilitacji
  • Poradnictwo i edukację
  • Szansa na aktywizację zawodową
  • Opieka wytchnienia / Asystencja osobista
Skip to content