Wsparcie rodziny

BYCIE RAZEM – WSPARCIE RODZINY to partnerstwo, to wzajemny wkład rodziców i profesjonalistów w budowanie relacji.

Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich DZIECKA, DOROSŁEJ OSOBY i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy

To podejmowanie wspólnego wysiłku obu stron, wzajemnego zaufania, otwartego komunikowania się i współdziałania.

DOŁĄCZ DO NAS – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Co z nami zyskasz?

  • ZROZUMIENIE, EMPATIĘ
  • SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
  • MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
  • PORADNICTWO I EDUKACJĘ
  • SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA SAMODZIELNOŚĆ
Skip to content