Historia

 

Bożenna Piotrowicz (1949-2018)

Założycielka i Przewodnicząca do 2018 roku Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.                Od początku istnienia nieprzerwalnie przez 35 lat, pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Koła.

Celem jej działalności, a także marzeniem było stworzenie warunków do wspierania osoby z niepełnosprawnością intelektualną przez całe życie, od wczesnego dzieciństwa, przez okres szkolny, po dorosłe życie, z dostępem do rehabilitacji i terapii, pracy i samodzielnego, pełnego życia w przyjaznym miejscu i godnych warunkach.Troszczyła się z niezwykłym zaangażowaniem  o każdego człowieka,  szczególnie  niepełnosprawnego, żyła dla innych. W realizacji działań była  uparta i konsekwentna, dlatego nie poddawała się nigdy, nie zakładała niepowodzeń i wytrwale dążyła do celu. Dzięki uporowi, determinacji i niestrudzonej walce stworzyła warunki do godnego i pełnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Była inicjatorką i organizatorką kompleksowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na terenie powiatu zgierskiego. Jej kompetencja, wiedza i mądrość była doceniona, pełniła wiele znaczących funkcji w zespołach doradczych i konsultacyjnych na terenie miasta, powiatu, województwa, a także strukturach ogólnopolskim: była m.in. przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Zgierskiego, Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Łodzi oraz do 2016 r. członkinią Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za swoją wytrwałą pracę i aktywną działalność społeczną Pani Bożenna Piotrowicz  została odznaczona srebrnym i złotym krzyżem zasługi RP, uhonorowana tytułem Zasłużony dla miasta Zgierza , otrzymała najwyższe wyróżnienie Fundacji im. Brata Alberta – Medal św. Brata Alberta, który został jej wręczony przez Ks. Kardynała  Franciszka  Macharskiego, a także najwyższe odznaczenie PSONI- medal „Fidelite et Constanter” – „Wiernie i Wytrwale”

Poznaj najważniejsze fakty z naszej historii

09.02.1983   Z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i rodziców powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
01.09.1983  
Z inicjatywy TPD i rodziców utworzono pierwsze w mieście dwie grupy specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy Żłobku Miejskim Nr 1.
 1984
   Zorganizowano pierwsze turnusy rehabilitacyjne „Wczesnej Interwencji”.
 1987
   Zorganizowano system opieki i rehabilitacji w domach osób niepełnosprawnych.
01.09.1991
   Zostaje  powołana pierwsza placówka Stowarzyszenia Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-7 r.ż. z terenu województwa łódzkiego.
23.10.1991
   Otwarcie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
06.12.1991 
  Ruch rodziców został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
25.05.1994
   Ze środków PFRON Koło otrzymało pierwszy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym zapewnia transport do placówek.

01.11.1995   Został utworzony pierwszy w mieście Warsztat Terapii Zajęciowej.
 1997
   Utworzono Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej „AKCENT”.
28.01.1998   Powstała inicjatywa budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu.
01.09.1998
   Z inicjatywy Koła i Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu powstały pierwsze trzy oddziały integracyjne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
28.05.1999
   Przekazanie przez Zarząd Miasta Zgierza działki pod budowę Centrum przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu
13.01.2000
   Utworzono Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej
26.09.2001
   Rozpoczęcie budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu ul. Chełmska 42 i 42a
23.06.2006   Uroczyste otwarcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum „DZWONI”
16.09.2008 
  Otwarcie pierwszej części obiektu Centrum przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu.
 2012   Program „Samodzielne Życie”, pierwszy na terenie województwa łódzkiego program wspierający zaradność życiową i usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – trening mieszkaniowy.
01.10. 2014  Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy
2018  Realizacja projektu Prowadzenie lokalu gastronomicznego Cafe Bistro „U Tkaczy” w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

6.04.2019   Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 6.kwietnia 2019 r.  uroczyste nadanie Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu z Domem Mieszkalnym przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu imieniem Pani Bożenny Piotrowicz

18.02.2023  Oddanie do użytkowania II etapu budowy Centrum -Warsztat Terapii Zajęciowej

 

TAKIE BYŁY POCZĄTKI,TAKA NASZA HISTORIA…

Skip to content