Wesprzyj nas

To już kolejny rok oraz kolejna okazja, aby podziękować Państwu za wsparcie naszych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Dziękujemy.

Każda złotówka to pomoc dla najbardziej potrzebujących i cegiełka w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pamiętajmy, że razem tworzymy społeczeństwo… społeczeństwo dla wszystkich.

Stowarzyszenie PSONI Koło w Zgierzu obejmuje swoim wsparciem dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością oferując im pomoc nieodpłatnie. Każdego roku Stowarzyszenie zapewnia edukację, rehabilitację i wsparcie społeczne.

Aktualnie kontynuujemy rozbudowę Centrum, zaś z nowym rokiem dzięki między innymi Państwa wsparcia uruchomiamy  długo oczekiwany dom mieszkalny dla 8 osób dorosłych, których rodzice nie są wstanie zapewnić opieki. Rozbudowa  Centrum to możliwość poszerzenia o kolejne miejsca mieszkalne,  zapewnienie bazy rehabilitacyjnej do 100 osób korzystających z codziennych zajęć terapeutycznych. 

Na co dzień wspieramy  ponad 800 osób – dzieci,  młodzież, dorosłych  z niepełnosprawnością w 5 placówkach: ośrodku wczesnej interwencji dla dzieci, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zespole rehabilitacyjnym „Aktywności społecznej”, Domu mieszkalnictwa wspieranego i treningowego oraz 10 projektach wspierających, w tym: mieszkalnictwa chronionego, mieszkalnictwa treningowego, opieki wytchnieniowej oraz formach integracji społecznej.

Wpłaty można dokonywać na konta PSONI Koło w Zgierzu:

Nr konta: 19 8783 0004 0020 5942 2000 0002 (cele statutowe)

Nr konta: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080 (wsparcie budowy Centrum)

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Zostaniesz przeniesiona/y na stronę www.pitax.pl, gdzie rozliczysz się online lub pobierzesz program do rozliczenia swojego podatku dochodowego za poprzedni rok.

W Twoją deklarację PIT zostanie automatycznie wpisany nr KRS: 0000046184 oraz nazwa naszej organizacji, na rzecz której przekażesz jeden procent własnego podatku za poprzedni rok.

Skip to content