1%

To już kolejny rok oraz kolejna okazja, aby podziękować Państwu za wsparcie naszych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną – oraz ich rodzin.

Dziękujemy, że postanowili Państwo przekazać  swój 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia dokonując wpłaty  na  konto:

42 1240 3057 1111 0000 3442 3080 

Dzięki wszystkim wpłatom z podatku 1% za rok 2017 udało się uzbierać łącznie: 56.221, 20 zł.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU DOCHODOWEGO

  • Teraz możesz 1 procentem swojego podatku wesprzeć nasze Stowarzyszenie.
  • Powiedz znajomym o naszej organizacji. Zachęć ich do popierania naszych działań i inicjatyw.
  • Daj nam szansę zrealizowania projektów, które bez Twojej i ich pomocy mogą pozostać jedynie w sferze marzeń.

Wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
1% nie jest darowizną ani ulgą. Jest dyspozycją podatnika – osoby fizycznej – adresowaną do skarbu państwa, aby 1% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP.


PSONI Koło w Zgierzu jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną pod numerem:
KRS 0000046184.Ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu.

Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi „oddać”. Przekazując 1% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizną, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.

Prawo do przekazania 1% podatku dla OPP przyznawane jest podatnikom, którzy:

  • rozliczają się z fiskusem samodzielnie, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na drukach PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, tj. podatnicy rozliczający się z dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej czy też podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
  • są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z opodatkowania za pomocą podatku liniowego, w wysokości 19%.

Warunkiem przekazania 1% podatku dla OPP:

  • jest wpisanie w rocznej deklaracji podatkowej PIT numeru KRS organizacji, którą chcemy wspomóc. (PSONI Koło w Zgierzu KRS 0000016184)
  • 1% podatku zostanie przekazany, o ile terminowo podatnik złoży do Urzędu Skarbowego swoje rozliczenie podatkowe na odpowiednim dla wybranej formy opodatkowania dochodów lub przychodów, formularzu.
  • Rozliczanie za pośrednictwem płatnika- niestety, w takim przypadku podatnik nie ma możliwości przekazania 1% podatku należnego fiskusowi dla organizacji pożytku publicznego.
  • Pracownicy mają możliwość złożenia odpowiedzialności za roczne rozliczenie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na barki pracodawcy, jako płatnika podatku dochodowego. Składają w tym celu w terminie do 10 stycznia danego roku podatkowego oświadczenie PIT-12. Na mocy tego oświadczenia, pracodawca, jako płatnik podatku dochodowego, ma obowiązek rozliczenia dochodów swojego pracownika na druku PIT-40, przekazywanym po jednym egzemplarzu podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu. Niestety, w takim przypadku podatnik nie ma możliwości przekazania 1% podatku należnego fiskusowi dla organizacji pożytku publicznego.