Władze

Elektor Koła

Ewa Molenda

Zarząd Koła kadencja 2023-2027

Radosław Piotrowicz Przewodniczący Zarządu Koła
Beata Gawron Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Katarzyna Pełczyńska Sekretarz Zarządu Koła
Zofia Stanisławska Skarbnik Zarządu Koła
Joanna Nowak Członek Zarządu Koła
Barbara Piestrzeniewicz Członek Zarządu Koła
Arkadiusz Augustyniak Członek Zarządu Koła

Komisja Rewizyjna Koła 2023-2027

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z 3 osób (&30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest całkowicie społeczny.

Do zadań Komisji należy kontrola działalności statutowej i finansowej Koła, w szczególności:

  1. prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków,
  3. wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy,
  4. pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.

Monika Przespolewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Marcin Lisiecki Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Mariusz Drozdowski Członek Komisji Rewizyjnej

Skip to content