Władze

ELEKTOR KOŁA

Anna Milczarek

ZARZĄD KOŁA KADENCJA 2015-2019

Radosław Piotrowicz Przewodniczący Zarządu Koła
Beata Gawron Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Ewa Molenda Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Zofia Stanisławska Skarbnik Zarząd Koła
Agata Piłacik Sekretarz Zarząd Koła
Teresa Chmielcka Członek Zarządu Koła
Barbara Piestrzeniewicz Członek Zarządu Koła
Arkadiusz Augustyniak Członek Zarządu Koła

KOMISJA REWIZYJNA KADENCJA 2015-2019

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z 3 osób (&30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest całkowicie społeczny.

Do zadań Komisji należy kontrola działalności statutowej i finansowej Koła, w szczególności:

  1. prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków,
  3. wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy,
  4. pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.

Iwona Brzozowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Monika Przespolewska Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Wiesława Flisiak Członek Komisji Rewizyjnej