Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI)

95-100 Zgierz, ul. Długa 62
tel/fax. 42 717 47 11 kom. 790 214 773
Kierownik: mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta
Nr konta: 46 8783 0004 0020 5942 2000 0001

Na terenie OWI obowiązuje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W CZASIE EPIDEMIIZAPOZNAJ SIĘ

Zdjęcie dyplom za stworzenie i konsekwentną realizację Wczesnej Interwencji

OWI działa od 01.09.1991r. i obejmuje opieką dzieci od urodzenia do 18 r. ż. z szerokim spektrum trudności i zaburzeń rozwojowych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu , zaburzeniami zachowania i emocji czy z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz udziela wsparcia ich rodzinom
Ośrodek udziela pomocy w zakresie:
1) Ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju
w zakresie:
– medycznym: neurologii, psychiatrii dziecięcej i rehabilitacji medycznej;
– psychologii i psychoterapii, pedagogiki, logopedii;
– rehabilitacji ruchowej

2) Opracowania szczegółowego, wielospecjalistycznego
programu postępowania terapeutycznego;
– Konsultacji i porad medycznych;
–  Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii psychologiczno-pedagogicznej;
– Pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego:poradnictwo i terapia rodzin;
Szczegółowy program postępowania w każdej sferze rozwoju
opracowywany jest po konsultacjach przez zespół specjalistów
zatrudnionych w OWI.

Logo Narodowy Fundusz Zdrowia

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Logopedycznej

Logo Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych

OWI realizuje także projekt PFRON pt. Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego.

Koordynator Programu PFRON: mgr Martyna Banasiak – Binięda

Aktualny projekt został zawarty na okres 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r. Uczestniczyć w nim mogą dzieci do 7 r.ż. z terenu województwa łódzkiego, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Skip to content