Integracja

Stowarzyszenie w ramach działań integracyjnych i cyklicznych organizuje:

  • obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu”;
  • regionalne eliminację do ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”;
  • piknik Integracyjny „Wspólne więzi”;
  • miting lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
  • cykliczne spotkania wigilijne i wielkanocne;
  • zabawy karnawałowe;
  • warsztaty ceramiczne;
  • działalność Teatralno-Muzyczna Zespołu „Akcent”;
  • prezentacje jasełek w wykonaniu uczestników placówek PSONI Koło w Zgierzu w kościołach;
  • uczestnictwo w festynach i świętach organizowanych przez placówki zrzeszające osoby z niepełnosprawnością intelektualna z terenu województwa, a także władze samorządowe.
Skip to content