Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży- poradnia zdrowia psychicznego- II poziom referencyjny

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży- poradnia zdrowia psychicznego- II poziom referencyjny

Na terenie OWI obowiązuje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W CZASIE EPIDEMIIZAPOZNAJ SIĘ

Kontakt: 42 717 47 11

owi.pomoc@gmail.com
Po wysłaniu prośby skontaktuje się z państwem terapeuta.

Warunki przyjęć do poradni:

WYMAGANE SKIEROWANIE do Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

DO LEKARZA PSYCHIATRY   skierowanie NIE JEST WYMAGANE

NASZ ZESPÓŁ

Zespół stanowią doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci i lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pedagog, terapeuta zajęciowy, logopeda, fizjoterapeuta znających problemy psychologiczne oraz zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego .

Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenia uprawniające do prowadzenie psychoterapii

Diagnoza i terapia obejmuje cykl konsultacji u psychologa, psychoterapeuty, psychologa klinicznego, oraz lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży oraz innych specjalistów/

Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania. Jeśli dziecko było kiedykolwiek badane przez psychologa lub pedagoga prosimy zgłosić się z kserokopiami opinii psychologicznych, odpisami wyników badań i obserwacji. Gdy problemy dziecka ujawniają się w żłobku, przedszkolu, szkole dodatkowo pomocne jest przedstawienie opinii od opiekuna, nauczyciela. Następne wizyty mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny a ich przebieg dopasowany jest do problemów dziecka, rozpoznania i aktualnych potrzeb. Ich celem jest wspieranie procesu zmiany w kierunku poprawy stanu psychicznego pacjenta.

Lekarz psychiatra i psycholog poinformują Państwa o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. Skuteczna terapia wielu zaburzeniach psychicznych jest możliwa, o ile pacjent i jego opiekunowie będą systematycznie uczestniczyli w cyklu regularnych wizyt.

Diagnoza, leczenie porady lekarskie

 • diagnostyka psychiatryczna
 • poradnictwo
 • farmakoterapia
 • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów dziecka

dr hab. n. med.Tadeusz Pietras– psychiatra

dr Katarzyna Krajewska – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

dr Grażyna Kierszniewska – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

dr Jakub Siemiątkowski– lekarz w trakcie specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży

dr Małgorzata Szkoda-Kłos – lekarz pediatra

Psychoterapia, diagnoza i terapia psychologiczna

 • pomoc psychologiczna- wsparcie dziecka i rodziny
 • diagnoza, terapia psychologiczna
 • opiniowanie
 • psychoterapia

mgr Łukasz Michiewicz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

790 214 784

 • poniedziałki: 10:00 – 19:00
 • wtorki: 9:00 – 14:00
 • czwartki: 13:00 – 18:00

mgr Martyna Kochanek – psychoterapeuta

mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta – psycholog, specjalista wczesnej interwencji

790 214 787

 • poniedziałki i piątki: 9:00 – 17:00
 • wtorki: 11:00 – 19:00
 • środy i czwartki: 8:00 – 16:00

mgr Małgorzata Adamska (Gembka) – psycholog

790 214 786

 • środy i piątki: 16:00 – 19:00
 • czwartki: 9:00 – 14:00

Porady, konsultacje, terapia

dr Radosław Piotrowicz – pedagog specjalny (oligofrenopedagog), specjalista rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji

☎️ 790 214 772 mgr Ewa Skatulska – terapeuta zajęciowy

mgr Aleksandra Krauze-Stańczyk – fizjoterapeuta

Zapraszamy do kontaktu 

Skip to content