Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej„Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością”

Zalet sportu znamy nieskończenie wiele. Lubimy i doceniamy szczególnie ten na świeżym powietrzu. W tym roku dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach projektu „Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością” nasza mobilizacja na świeżym powietrzy nabrała innego wymiaru. W ramach projektu zostały zakupione i zamontowane wybrane urządzenia siłowni zewnętrznej. Są one wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością podczas codziennych ćwiczeń rehabilitacyjnych, promowana aktywności ruchowej, a także zdrowego stylu życia. Poprzez urozmaicenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu uczestnicy dziennych placówek PSONI Koło w Zgierzu zdobywają nowe pasje, pokonują własne bariery, a także odnoszą sukcesy. Podsumowaniem realizowanego projektu było zorganizowanie zawodów sportowych w wyznaczonych konkurencjach, oraz wytypowanie i nagrodzenie najlepszych zawodników.

Serdecznie wszystkim gratulujemy.