Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

PSONI Koło w Zgierzu realizuje zadania finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 Usługa asystencka obejmuje wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:a. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, miejsc publicznych podczas spędzania czasu wolnego, w tym: wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych b. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, c. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki.Grupę docelową programu stanowi 27osób z niepełnosprawnościami, w tym 24 dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także 3 dzieci do 16 roku życia z terenu Gminy Zgierz, Gminy Miasta Zgierz, Powiatu Zgierskiego, Łodzi znajdujących się w województwie łódzkim.#funduszsolidarnościowy#mrips#AsystentOsobistyOsobyNiepełnosprawnej