Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych

Po raz kolejny Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu było organizatorem Mitingu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych.
Tegoroczny Miting został zorganizowany dzięki środków otrzymanych w ramach dofinansowania Fundacji PGE.

W Mitingu wzięło udział 10 drużyn z województwa łódzkiego, łącznie 200 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Każda drużyna otrzymała dyplom oraz nagrodę ufundowana z środków Fundacji PGE. 
Zawodnicy wzięli udział w wielu konkurencjach sportowych m.in. bieg slalomem, rzut piłką lekarską, rzut do kosza. Odbywały się również konkurencje dla osób poruszających się na wózkach.
Jak co roku wśród zawodników była zdrowa, sportowa rywalizacja, dodatkowo wzmacniana przez dopingujących kolegów i opiekunów na trybunach. Jednak wśród startujących trzeba było wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyli gospodarze Mitingu Lekkoatletycznego.  Po sportowych zmaganiach było również coś dla ciała. Wszyscy biorący udział w Mitingu otrzymali suchy prowiant oraz smaczny obiad.

Emocji – jak każdego roku – było co nie miara.

Dzięki otrzymanym środkom możliwe było zorganizowanie zawodów sportowych, dzięki którym  nastąpiły trwałe zmiany dotyczące postrzegania osób niepełnosprawnych, pozytywne zmiany ich aktywności fizycznej i psychicznej, między innymi : promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych, podnoszenie samooceny, wiary we własne możliwości i przezwyciężenie własnych słabości,  Organizacja Mitingu lekkoatletycznego przyczyniła się również do  podniesienia jakości życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.