Zawieszona działalność ŚDS, WTZ i Zespołu

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością w związku ze stanem epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 Uchwałą Zarządu Koła w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego zostały zwieszone bezpośrednie zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy i zespole terapeutycznym.

CENTRUM PSONI PRZY UL. CHEŁMSKIEJ 42/42 mimo zawieszania zajęć w placówkach dziennych funkcjonuje codziennie w godz. 9.00-14.00, dyżuruje kierownik WTZ/ ŚDS oraz terapeuta WTZ- ŚDS.
Kontakt telefoniczny 42 717-10-84, 716 24 86, psoni@miasto.zgierz.pl
Po godzinie 14.00 w sprawach pilnych tel. 716 24 86

Decyzja Wojewody Łódzkiego