35 lat PSONI w Zgierzu

Wspomnienia zaklęte w zdjęciach, pamiątkach z dawnych lat, opowieści o bliskich, o czasach, których już nie ma, o czasach, które budowały podwaliny pod tu i teraz PSONI KOŁO W ZGIERZU. Odmieniane przez przypadki imię i nazwisko założycielki i wieloletniej Przewodniczącej Stowarzyszenia – p. Bożenny Piotrowicz, wielokrotnie wybrzmiewały 12 września 2018 r. podczas Jubileuszu 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.
Program obchodów uroczystości jubileuszowych podzielony został na dwie zasadnicze części. Na pierwszą organizatorzy zaprosili gości do Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Chełmskiej Przedstawicieli i reprezentantów m.in. urzędów samorządowych województwa, urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego, miasta i gmin powiatu zgierskiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, darczyńców, w imieniu Stowarzyszenia powitali Bogdan Szymaniak – przedstawiciel osób z niepełnosprawnością, Radosław Piotrowicz – Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Zgierzu oraz Beata Gawron – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia.
Po Mszy Świętej celebrowanej przez księdza dziekana Andrzeja Chmieleckiego oraz proboszcza Parafii p.w. Jana Pawła II – księdza Łukasza Tarnawskiego, przedstawiono zebranym prezentację pt. ,PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ”. W krótkim materiale ukazano historię sięgającą od 1983 r., gdy z inicjatywy grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych utworzono pierwszą w Zgierzu grupę specjalną przy Żłobku Miejskim nr 1. Przedstawiono determinację, upór, codzienne zmaganie się o godne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną przez ostatnie 35 lat ,,Rodziców- Siłaczy” – z panią Bożenną Piotrowicz na czele.
Niezwykle ważnym punktem wydarzenia było wręczenie podziękowań dla osób, które na przestrzeni 35 lat aktywnie wspierały PSONI Koło w Zgierzu w realizacji misji, która brzmi:,, Patrz na moją siłę, a nie na słabość, dzisiaj zrobiłem to, co wczoraj było niemożliwe”. Kapituła Zarządu Głównego PSONI reprezentowana w Dniu Jubileuszu przez p. Monikę Zima-Perjaszewską – Prezeskę Zarządu Głównego PSONI wyróżniła Bank Spółdzielczy w Zgierzu oraz Starostwo Powiatowe w Zgierzu szczególnymi statuetkami Kulami Doskonałości wraz Dyplomem Honorowym, zaś medalami ,,Wiernie i Wytrwale” – p. Elżbietę Szwajcer, p. Wandę Pilarczyk, p. Jolantę Łaziczną, p. Annę Milczarek p. Piotra Owczarczyka, p. Zygmunta Matusiaka oraz p. Andrzeja Milczarka. Wszyscy goście otrzymali przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Zgierzu okolicznościowe ceramiczne statuetki. Część oficjalną obchodów na ulicy Chełmskiej zakończono poczęstunkiem, podczas którego w kuluarach intymnymi, radosnymi, niekiedy bolesnymi i smutnymi przeżyciami dzielili się rodzice podopiecznych, byli i obecni pracownicy PSONI Koło w Zgierzu.
Podniosły i sentymentalny charakter Jubileuszu miał Koncert Galowy upamiętniający życie i działalność pani Bożenny Piotrowicz – założycielki i wieloletniej Przewodniczącej PSONI Koło w Zgierzu. Z udziałem zaprzyjaźnionych artystów – p. Marty Jabłońskiej i p. Krzysztofa Cygana oraz chórów: Viva i Concordia uczczono pamięć niestrudzonej orędowniczki praw osób z niepełnosprawnością. W trakcie koncertu na ekranie pojawiały się zdjęcia z prywatnego archiwum państwa Piotrowiczów prezentujące zatrzymane w kadrze chwile z życia pani Bożenny Piotrowicz. Hołd ,,drugiej matce” złożyli Ci, od których wszystko się zaczęło – osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Instrumentalny zespół ,,AKCENT” PSONI w Zgierzu wykonał J. Straussa – ,,Marsz Radedzkiego” oraz J. Kukulskiego ,,Radość najpiękniejszych lat”. KONCERT BYŁ WYRAZEM MIŁOSCI I SZACUNKU DLA WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA I NIEZWYKŁEJ KOBIETY.
Obchody Jubileuszu były dniem pełnym wzruszeń, emocji, wspomnień a także artykułowania planów, które wpisują się w cele i misję Stowarzyszenia a będą realizowane w bliższej bądź dalszej przyszłości, tj.: zakup nowego samochodu do przewozu osób, rozbudowa Centrum, stworzenie mieszkalnictwa wspomaganego i wytchnieniowego.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przez lata wspierali działania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. Wierzymy, że naszą codzienną pracą utwierdzamy Państwa w przekonaniu, iż dzięki współpracy zrealizujemy testament p. Bożenny Piotrowicz, marzenia wielu rodziców i samych Osób z niepełnosprawnością intelektualną.