Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 06.04.2019 podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo wyborczego , wybrano nowy Zarząd Koła, Komisję rewizyjną oraz elektora. Zarząd po ukonstytuowaniu tworzą :

Przewodniczący ZK- p. Radosław Piotrowicz
Wiceprzewodnicząca ZK – p. Ewa Molenda
Wiceprzewodnicząca ZK- p. Beata Gawron
Sekretarz- p. Agata Piłacik
Skarbnik- p. Zofia Stanisławska
Członkowie ZK- p. Arkadiusz Augustyniak i p. Barbara Piestrzeniewicz

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
p. Monika Przespolewska– przewodnicząca KR
p. Marcin Lisiecki– sekretarz
p. Wiesława Flisiak– członek KR.

Na Elektor wybrano  p. Anna Milczarek

Jednocześnie walne zabranie podjęło uchwałę o nadaniu  Centrum przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu  im.  Bożenny Piotrowicz, założycielki i wieloletniej Przewodniczącej Zarządu Koła.