Rehabilitacja medyczna dla osób niepełnosprawnych w PSONI

PSONI KOŁO W ZGIERZU uruchamia z dniem 15.grudnia 2020 realizację świadczeń w ramach programu „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”. Skorzystanie z nich nie wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Program daje okazję osobom niepełnosprawnym podjęcia lub utrzymania aktywności zawodowej i społecznej oraz rozpoczęcia lub kontynuacji nauki po skorzystaniu z zabiegów fizjoterapeutycznych, które pozwalają na utrzymanie kondycji zdrowotnej i dobrej jakości codziennego funkcjonowania.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w programie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym bądź orzeczenia równoważnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami. Dalsze decyzje będą rozpatrywane indywidualnie.

Świadczenia w programie mieszczą się w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i obejmują wizyty fizjoterapeutyczne oraz od 1 do 3 cykli terapeutycznych.

Kryteria włączenia świadczeniobiorcy do programu obejmują:

  • wiek powyżej 16 r. ż.,
  • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w stopniu równorzędnym),
  • stan funkcjonalny świadczeniobiorcy (ICF) rokujący do poprawy samodzielności poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej. WIĘCEJ O PROGRAMIE

Zapisy 790 214 788

w godz. wt-pt. 15.00-19.30, sb. 11.30-18.00