#dzień godności #niezależne życie

Ani deszcz, ani nawet pandemia koronawirusa nie przeszkodziły nam w obchodach tak ważnego dla Stowarzyszenia święta – Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zgodnie z wieloletnią tradycją, także w dniu dzisiejszym chcieliśmy przekazać, iż nie potrzebujemy pocieszenia, tylko zrozumienia, że jak każda jednostka społeczna mamy prawo do akceptacji, do miłości, przyjaźni, do dostępności do dóbr, do życia wedle swoich przekonań, do radości, wolności, prawa do samostanowienia! Formę tegorocznych obchodów dostosowaliśmy do możliwości jakie wynikają z pandemii, ale nadal głośno i wyraźnie mówimy, iż GODNOŚĆ to prawo do niezbywalne i ponadczasowe!