Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim

Z duma zawiadamiamy Państwa,iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dzięki otrzymanym środkom PSONI Koło w Zgierzu będzie realizować projekty w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego, a także wsparcia rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej.

Opublikowany przez Powiat Zgierski Piątek, 18 stycznia 2019