ALBERTIANA 2019 po raz kolejny w Zgierzu

Regionalne eliminacje (II etap) Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA, podczas których zmagają się zespoły artystyczne oraz soliści z województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. 

Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: promowanie ich twórczości teatralno-muzycznej, aktywizację w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym oraz likwidowanie barier poprzez przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 


PSONI Koło w Zgierzu jako współorganizator zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniu i kibicowania zespołom artystycznym i solistom w eliminacjach
21.02.2019 Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Leśmiana 1 w Zgierzu
START GODZ. 10.00

https://albert.krakow.pl/library/2019/01/15/154755476567.pdf