SAMI O SOBIE 2019 DZIEŃ GODNOŚCI


W dniu 16.05 2019 roku odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Sami o Sobie- wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, pan Grzegorz Schreiber, Starosta Zgierski, pan Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierza, pan Przemysław Staniszewski, Wójt Gminy Zgierz, pani Barbara Kaczmarek,
Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON, pan Władysław Skwarka oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu, pani Elżbieta Zytek. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że kolejny raz swoją obecnością zaszczyciło nas tak wielu przychylnych nam osób, w tym przedstawiciele lokalnych władz, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Jest to święto osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to właśnie oni otworzyli i rozpoczęli wczorajsze obchody przez Urzędem Miasta. Grupa zgierskich Self-Adwokatów reprezentowała wszystkie osoby niepełnosprawne i w formie teatralnej przekazała zgromadzonym na Placu Jana Pawła II gościom najważniejsze założenia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Następnie wszyscy, przy eskorcie policji w marszu godności, udali się do Parku Miejskiego, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Każda z placówek mogła zaprezentować swój dorobek artystyczny i rękodzielniczy oraz literacki, gdyż w ramach Przeglądu osoby niepełnosprawne nadsyłały swoje wiersze, które zostały zebrane w tomiku poezji pt.” Mój Świat w poezji”. Podczas Przeglądu odbywał się również plener plastyczny, zgromadzeni przy sztalugach artyści inspirowali się widokiem stawu i jego otoczenia. Jak zwykle atmosfera w trakcie takiej uroczystości była niepowtarzalna, a nad prawidłowym jej przebiegiem z pewnością czuwała z góry pani Bożenna Piotrowicz, której obecność czuliśmy i która zapewne specjalnie dla nas wstrzymała deszcz. Dziękujemy wszystkim osobom, które dołożyły do organizacji Dnia Godności swoją cegiełkę, które w tym dniu były z nami i działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. O podmiotowe traktowanie osób z niepełnosprawnościami, świadomość ich potrzeb i możliwości oraz szacunek wobec ich działań walczymy przez cały rok ale w Dniu Godności szczególnie podkreślamy fakt, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa oraz mają takie same prawa, jak osoby w pełni sprawne.

FOTORELACJA